Browsing Category

Quỹ đầu tư Start-up

Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có ý tưởng hay, độc đáo, ONE-VALUE và Phi Hoa quyết định thành lập quỹ đầu tư start-up. Hãy tìm hiểu thông tin về Quỹ đầu tư này và đừng ngần ngại gửi đơn ứng tuyển nếu bạn có ý tưởng khởi nghiệp nào độc đáo nhé!

Đầu trang