Browsing Category

Vietbiz – Kinh tế Việt

Vietbiz – Chuyên trang thông tin Kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cho người Nhật. Hoa và ONE-VALUE mong muốn giúp doanh nghiệp Nhật hiểu thêm về Việt Nam. Từ đó, góp phần thúc đẩy thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nhật.

Đầu trang