Category Archives: Câu chuyện M&A

Khám phá những câu chuyện thú vị và sâu sắc về các giao dịch M&A đặc sắc trên thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng. Tại đây, Phi Hoa chia sẻ những câu chuyện thực tế từ những doanh nghiệp, nhà đầu tư và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực M&A; giúp người đọc tiếp cận với các chiến lược, thách thức và cơ hội mà các bên tham gia gặp phải trong quá trình thực hiện các thương vụ M&A.