VỀ PHI HOA

Hành trình
chinh phục Nhật Bản của Phi Hoa

Lời đầu tiên, Hoa rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và sự quan tâm đến những câu chuyện trên hành trình chinh phục Nhật Bản của Phi Hoa.

Hơn 12 năm học tập, sinh sống và làm việc trên đất Nhật đã đem đến cho Hoa những trải nghiệm tuyệt vời và những bài học đúc kết sâu sắc cho cuộc đời.

XEM THÊM
  • GÓC NHÌN CỦA HOA
  • KINH DOANH VIỆT - NHẬT
  • SỐNG Ở NHẬT

GÓC NHÌN CỦA HOA

hinh-anh-nga-ukraina

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina là một sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới, bởi rất nhiều mối quan hệ giữa các quốc gia đã bị ảnh hưởng, Việt Nam và Nhật Bản cũng không thoát khỏi vòng xoáy liên luỵ đó. Trước sự kiện được cả thế giới quan tâm Hoa cũng có những quan điểm mang tính cá nhân như sau:  Thứ nhất, việc một quốc gia lớn có tầm ảnh hưởng can thiệp, xâm lược nước nhỏ hơn có được thế giới cho phép không? Nếu Nga thắng Ukraina trong cuộc chiến này thì đồng nghĩa với việc những nước có tiềm lực về quân sự, kinh tế, chính trị sẽ  có tiền lệ can thiệp sâu vào chính quyền của những nước nhỏ hơn để lập ra một chính quyền bù nhìn hoặc thực hiện những thôn tính khác. Cũng theo đó, các nước khác như Mỹ hay Trung Quốc có thể trở thành mối đe dọa với các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam.  Điều thứ hai mà Hoa muốn đề cập ở đây đó là xu hướng gia tăng an ninh quốc phòng, gia tăng sản xuất vũ […]

KINH DOANH VIỆT - NHẬT

hinh-anh-nga-ukraina

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina là một sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới, bởi rất nhiều mối quan hệ giữa các quốc gia đã bị ảnh hưởng, Việt Nam và Nhật Bản cũng không thoát khỏi vòng xoáy liên luỵ đó. Trước sự kiện được cả thế giới quan tâm Hoa cũng có những quan điểm mang tính cá nhân như sau:  Thứ nhất, việc một quốc gia lớn có tầm ảnh hưởng can thiệp, xâm lược nước nhỏ hơn có được thế giới cho phép không? Nếu Nga thắng Ukraina trong cuộc chiến này thì đồng nghĩa với việc những nước có tiềm lực về quân sự, kinh tế, chính trị sẽ  có tiền lệ can thiệp sâu vào chính quyền của những nước nhỏ hơn để lập ra một chính quyền bù nhìn hoặc thực hiện những thôn tính khác. Cũng theo đó, các nước khác như Mỹ hay Trung Quốc có thể trở thành mối đe dọa với các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam.  Điều thứ hai mà Hoa muốn đề cập ở đây đó là xu hướng gia tăng an ninh quốc phòng, gia tăng sản xuất vũ […]

SỐNG Ở NHẬT

hinh-anh-nga-ukraina

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina là một sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới, bởi rất nhiều mối quan hệ giữa các quốc gia đã bị ảnh hưởng, Việt Nam và Nhật Bản cũng không thoát khỏi vòng xoáy liên luỵ đó. Trước sự kiện được cả thế giới quan tâm Hoa cũng có những quan điểm mang tính cá nhân như sau:  Thứ nhất, việc một quốc gia lớn có tầm ảnh hưởng can thiệp, xâm lược nước nhỏ hơn có được thế giới cho phép không? Nếu Nga thắng Ukraina trong cuộc chiến này thì đồng nghĩa với việc những nước có tiềm lực về quân sự, kinh tế, chính trị sẽ  có tiền lệ can thiệp sâu vào chính quyền của những nước nhỏ hơn để lập ra một chính quyền bù nhìn hoặc thực hiện những thôn tính khác. Cũng theo đó, các nước khác như Mỹ hay Trung Quốc có thể trở thành mối đe dọa với các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam.  Điều thứ hai mà Hoa muốn đề cập ở đây đó là xu hướng gia tăng an ninh quốc phòng, gia tăng sản xuất vũ […]

Đầu trang