Category Archives: Người Việt ở Nhật

Người Việt ở Nhật là loạt bài chia sẻ về Cộng đồng người Việt Nam hiện tại. Trong đó, có không ít tấm gương tốt đẹp của người Việt Nam cần cù, chăm chỉ và thành công trên nước Nhật. Đây là những tấm gương cần được lan rộng để làm động lực phấn đấu cho những người trẻ với ước mơ chinh phục Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng có không ít những góc tối, những hành vi tiêu cực của người Việt tại Nhật đang làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của cả một cộng đồng. Những hành vi này rất đáng lên án và loại bỏ để không làm ảnh hưởng xấu cả một cộng đồng người Việt ở Nhật!